Regulamin

Warunki Umowy Skupu laptopów

Regulamin 

1. Sprzedający spełnia poniższe wymogi:
a. Laptopy w oryginalnym opakowaniu producenta,
b. Posiadają zestaw fabrycznych akcesoriów oraz komplet wszystkich dokumentów (pudełko, instrukcja, gwarancja, oprogramowanie, kable, ładowarka itd.). Laptop używany nie ma obowiązku posiadania pudełka, jednak takie urządzenie wyceniane jest niżej. Laptopy w stanie dostatecznym bez pudełka wyceniane są na 50% wartości. W przypadku laptopów używanych pochodzenie, pudełko, akcesoria, stopień zużycia baterii oraz ważna gwarancja producenta wpływają na cenę końcową.
c. Pochodzą z legalnej sieci dystrybucji i jest możliwość weryfikacji tego pochodzenia. 
d. Firma Skuplaptopow.pl ma prawo do weryfikacji pochodzenia laptopów. Firma Skuplaptopow.pl nie ma obowiązku zakupu urządzenia za cenę podaną na stronie internetowej.
e. Wysłany laptop pochodzi z listy dostępnej na stronie głównej www.skuplaptopow.pl. Wyjątkiem są urządzenia objęte wcześniejszą zgodą na skup prze firmę SkupLaptopow.pl. 
f. Każdy laptop nieużywany MUSI posiadać oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura – oryginał lub kopia).

2. Cennik skupu laptopów ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

3. Wysyłający laptop jest zobowiązany skontaktować się ze skupem telefonicznie bądź emailem w celu potwierdzenia ceny skupu.

a. Stan nowy rozumiany jest jako urządzenie sprzedane przez klienta bez śladów użytkowania (jak nowy, nowy model) z oryginalnym dowodem zakupu z polskiej dystrybucji. Urządzenia pochodzące z sieci operatorskich mogą być wyceniane niżej. Stan opakowania (np zerwane plomby producenta) ma wpływ na wycenę.

4. Wysyłający ma obowiązek bezpiecznie zapakować laptopa i przekazać go kurierowi. W innym przypadku należy wysłać na adres podany w zakładce „kontakt”, wybraną przez siebie firmą kurierską na własny koszt, po uprzednim kontakcie z firmą ww.skuplaptopow.pl.

5. W przypadku gdy przesłany laptop nie posiada cech wymienionych w punkcie 1. www.skuplaptopow.pl odmówi odebrania przesyłki i zostanie ona zwrócona nadawcy na jego koszt.

6. W przypadku gdy przesłany laptop jest niezgodny z umową, nie przejdzie weryfikacji pochodzenia lub rażąco odbiega od stanu wskazanego w zamówieniu (laptop niesprawny, laptop po zalaniu, laptop ze zbitym lcd lub laptop z bardzo mocno zniszczoną obudową), serwis www.skuplaptopow.pl odmówi realizacji zamówienia lub ma prawo obniżyć wartość zamówienia. Pracownik firmy Skuplaptopow.pl zaproponuje nową cenę skupu. Jeżeli sprzedający nie zgodzi się na zaproponowane nowe warunki, to urządzenie zostanie odesłane za pobraniem w kwocie 100.00 PLN (50.00 PLN – transport w dwie strony, 50.00 PLN – obsługa zamówienia).


7. Wysyłający oświadcza, iż w przypadku, gdy nie wystawia, wystawił lub też nie zamierza on wystawić faktury VAT z tytułu sprzedaży, oddania w komis lub też innej czynności będącej dostawą towaru na rzecz Skuplaptopow.pl w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do tej czynności nie występuje on w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 wyżej wymienionej ustawy lub też nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów u usług, w związku z przysługującym mu na podstawie art. 96 ust. 3 tejże ustawy uprawnieniem do nieskładania zgłoszenia rejestracyjnego.

Wszystkie pozostałe informacje nie objęte niniejszym regulaminem są zawarte na stronie internetowej skupu telefonów (www.skuplaptopow.pl).

8. Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobistych (RODO), Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu wykonania zamówienia ( sporządzenie umowy kupna sprzedaży, zamówienia kuriera oraz wykonania płatności za urządzenia na wskazane konto bankowe). Dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie są przekazywane innym podmiotom.

Dziękujemy za zapoznaniem się z regulaminem

Pozdrawiamy, SkupLaptopow.pl